Census

Pilot Survey

Census

Pilot Survey

Home / About the Forms / Foreign Languages / Lithuanian language form translation

Lithuanian Language Form

Visuotinio gyventojų surašymo bandomosios versijos tyrimas

Vykstant pasiruošimui visuotiniam gyventojų surašymui, kuris vyks 2021 metais, bandomosios gyventojų surašymo versijos tyrimas prasidės 2018 metų rugsėjo 23-ią dieną specialiai atrinktose vietose Airijoje. Asmenys atsakingi už duomenų surinkima, apsilankys ir pristatys formas dalyvaujantiems namų ūkiams nuo rugpjūčio 20-osios. Surinkti duomenys padės suformuoti sekančio visuotinio gyventojų surašymo formą ir gaunamą statistiką.

lietuvos vertimo forma

Информация о контрольном опросе по переписи населения и перевод анкет контрольного опроса по переписи населения доступны на русском языке. Анкета должнa быть заполненa по английски.

Kas yra visuotinio gyventojų surašymo bandomosios versijos tyrimas?

Bandomasis visuotinio gyventoju surašymo tyrimas yra mažos apimties gyventojų surašymas, kuris atliekamas norint įvertinti naujus klausimus ir išbandyti nauja duomenų rinkimo technologiją, kuri bus naudojama ateinančiame visuotiniame  gyventojų surašyme, kuris vyks 2021 metais. Atsakymai gauti iš šios apklausos, tiesiogiai įtakos sprendimus dėl to, kaip atrodys visuotinis gyventojų surašymas 2021-iais metais.

Kada tai vyks?

Bandomosios gyventojų surašymo versijos tyrimas vyks sekmadienį, 2018 metais rugsėjo 23-ią dieną. Mūsų įgalioti asmenys surinkti duomenis, pristatys formas į namus tose vietose, kurios dalyvauja tyrime iki šios datos ir surinks užpildytas formas per ateinančias savaites. 

Ką aš turiu daryti?

Prašome užpildyti formas, kurios jums bus pristatytos.  Tai padės mums pasiruošti ateinančiam visuotiniam gyventojų surašymui 2021-aisiais metais.  Asmenys renkantys duomenis jums padės bet kokias klausimais susijusiais su forma ar klausimais joje.  Taip pat yra ir išversta formos versija pasiekiama jei jums reikia daugiau pagalbos. 

Kur tai vyks?

Bandomasis gyventoju surašymo versijos tyrimas vyks 15000-ių namų septyniose apskrityse- Korke, Dubline, Galvėjuje, Lute, Ofalyje, Tiperaryje ir Viklove.

Kaip tos sritys buvo pasirinktos?

Valstybinis statistikos departamentas pasirinko tas vietoves, kurios plačiai atstovauja Airijos populiacijai. Bandomasis tyrimas vyks tiek miesto tiek kaimo vietovėse, taip pat kaip ir labiau ar mažiau apgyvendintose vietovėse, įskaitant ir vietoves, kuriose gyvena daugiau ne airiu tautybės atstovų.

Ar mano pateikta informacija yra saugi?

Taip. Mes vertiname ir saugome jūsų informaciją ir tai yra saugoma įstatymo. Visi darbuotojai įtraukti į bandomojo gyventoju surašymo tyrimą yra statistikos departamento dabuotojai ir yra teisiškai atsakingi už duomenų saugumą ir konfidencialumą pagal įstatymą Statistics Act 1993. Mes taip pat laikomės GDPR reikalavimų. Valstybinis statistikos departamentas publikuos tik sugrupuotus anoniminius duomenis statistikos formatu.

Ar aš būsiu informuotas apie tyrimo rezultatus?

Taip. Mes publikuosime ataskaitą apie bandomosios gyventoju surašymo versijos tyrimą, įskaitant ir išvadas apie tai, kaip nauji klausimai buvo atsakyti.  Tai bus publikuota pirmoje 2019-ų metų pusėje.