Census

Pilot Survey

Census

Pilot Survey

Home / About the Forms / Foreign Languages / Polish language form translation

Polish Language Form

Reprezentacyjne Badanie Powszechne

W ramach przygotowań do Powszechnego Spisu Ludności w 2021, 23 września 2018 roku w wybranych miejscowościach w Irlandii będzie przeprowadzane Reprezentacyjne Badanie Powszechne.  Od 20 sierpnia rachmistrzowie spisowi będą roznosić formularze do gospodarstw biorących udział w badaniu.  Zebrane dane pomogą nam stworzyć docelowy formularz badania Powszechnego Spisu Ludności oraz pozwoli przewidzieć statystyki.

polskie tłumaczenie formularz

Informacje dotyczące Reprezentacyjnego Badania Powszechnego. Dostępny jest formularz Reprezentacyjnego Badania Powszechnego przetłumaczony na język polski, niemniej jednak służy on jedynie celom informacyjnym - wypełnić należy formularz w wersji angielskiej.

Reprezentacyjne Badanie Powszechne

W ramach przygotowań do Powszechnego Spisu Ludności w 2021, 23 września 2018 roku w wybranych miejscowościach w Irlandii będzie przeprowadzane Reprezentacyjne Badanie Powszechne. Od 20 sierpnia rachmistrzowie spisowi będą roznosić formularze do gospodarstw biorących udział w badaniu.  Zebrane dane pomogą nam stworzyć docelowy formularz badania Powszechnego Spisu Ludności oraz pozwoli przewidzieć statystyki.

Czym jest Reprezentacyjne Badanie Powszechne?

Reprezentacyjne Badanie Powszechne jest formą powszechnego spisu ludności przeprowadzonego na małą skalę tak, aby przetestować nowe pytania i technologie rachmistrzowskie przed docelowym Powszechnym Spisem Ludności, który zaplanowany jest na rok 2021.  Odpowiedzi udzielone w formularzu będą miały bezpośredni wpływ na to, jak przebiegać będzie Powszechny Spis Ludności w 2021 roku.

Kiedy odbędzie się badanie?

Reprezentacyjne Badanie Powszechne zaplanowane jest na niedzielę, 23 września 2018.  Przed tą datą nasi rachmistrzowie zapewnią dystrybucję formularzy badania do gospodarstw w wyznaczonych miejscowościach i wrócą po wypełnione kwestionariusze w ciągu następnych kilku tygodni.

Co mogę zrobić?

Prosimy o wypełnienie formularza dostarczonego przez rachmistrza.  Pomoże to nam przygotować się na przeprowadzenie docelowego Powszechnego Spisu Ludności  w 2021 roku.  Rachmistrzowie odpowiedzą na wszelkie pytania związane z formularzem.  Dla ułatwienia dostępna jest przetłumaczona wersja formularza.

Gdzie będzie się odbywać badanie?

Formularze Reprezentacyjnego Badania Powszechnego będą dostarczone do 15 000 gospodarstw domowych w siedmiu hrabstwach - Cork, Dublin, Galway, Louth, Offaly, Tipperary i Wicklow.

W jaki sposób wybierano rejony do badania?

CSO [Irlandzki Główny Urząd Statystyczny – przyp. tłum.] wybrało rejony, które najlepiej reprezentują różnorodną populację Irlandii.  Badanie reprezentacyjne przeprowadzane będzie w miastach i na wsiach, zarówno w miejscach gęsto i mało zaludnionych oraz w rejonach, gdzie mieszka stosunkowo duża ilość osób pochodzenia nieirlandzkiego .

Czy podane przeze mnie informacje są bezpieczne?

Tak. Cenimy i chronimy Twoje informacje.  Co więcej, są one chronione przez prawo. Wszyscy pracownicy zaangażowani w przeprowadzenie Reprezentacyjnego Badania Powszechnego podlegają Statistics Act 1993 [irlandzkiej ustawie o badaniach statystycznych] tak, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych.  Podlegamy również rozporządzeniu RODO.  CSO publikuje wyłącznie anonimowe dane grupowe w formie statystyk.

Czy będę miał wzgląd w wyniki Reprezentacyjnego Badania Powszechnego?

Tak. Opublikujemy podsumowanie wyników Reprezentacyjnego Badania Powszechnego, w tym rezultaty nowych pytań w formularzu.  Będą one opublikowane w pierwszej połowie 2019 roku.