Suirbhé Píolótach

Daonáirimh

Suirbhé Píolótach

Daonáirimh

Baile / Cad é an Suirbhé Píolótach Daonáirimh? / Áiritheoirí Daonáirimh

Áiritheoirí Daonáirimh

An tÁiritheoir don Suirbhé Píolótach Daonáirimh - seachadadh agus bailiú na foirme

Déanfaidh duine dár 36 áiritheoir gach suirbhé píolótach daonáirimh a sheachadadh agus a bhailiú go pearsanta. Beidh sé an-éasca gach áiritheoir a aithint mar dhuine d'fhostaithe an CSO (féach grianghraif thíos).  Cinntigh, le do thoil, go dtaispeánann an t-áiritheoir a chárta nó a cárta aitheantais duit nuair a bheidh sé/sí ag seachadadh agus ag bailiú na foirme.

Tosóidh áiritheoirí ag seachadadh foirmeacha i do cheantarsa ón 20 Lúnasa agus leanfaidh ag seachadadh foirmeacha suas go dtí an 23 Meán Fómhair.  Iarraimid ort an fhoirm a líonadh faoin Domhnach an 23 Meán Fómhair.  Tiocfaidh an tÁiritheoir chugat arís idir an 24 Meán Fómhair agus 22 Deireadh Fómhair chun an fhoirm a bhailiú.

Ó tharla go n-iarrtar ar áiritheoirí teagmháil phearsanta a dhéanamh le gach líon tí sa cheantar, d'fhéadfadh go mbeadh orthu dul cúpla uair ag roinnt áiteanna cónaithe.  Mura mbeidh siad ábalta teacht ort, fágfaidh siad sonraí teagmhála ionas go mbeifear in ann socrú a dhéanamh an fhoirm a sheachadadh agus/nó a bhailiú ag am a fheileann duitse agus dóibhsean.

Más fearr leat d'fhoirm chomhlánaithe a chur ar ais go díreach chuig an bPríomh-Oifig Staidrimh, iarr clúdach réamhíoctha ar d'áiritheoir chun sin a dhéanamh. Mura mbíonn d'fhoirm faighte agat faoin 23 Meán Fómhair nó mura mbíonn sí bailithe faoin 15 Deireadh Fómhair, déan teagmháil linn ag an uimhir 1850 201 604 /  copfieldmanagement@cso.ie, agus cinnteoimid go ndéantar d'fhoirm a sheachadadh nó a bhailiú go pras.

Beidh d'áiritheoir ábalta aon cheist a bheidh agat faoin bhfoirm nó aon chúnamh a thabhairt duit lena n-áirítear daoine a bhfuil lagú amhairc nó éisteachta ag dul dóibh.  Tá tuilleadh eolais maidir le d'fhoirm a chomhlánú ar fáil anseo.