Suirbhé Píolótach

Daonáirimh

Suirbhé Píolótach

Daonáirimh

Ceantair roghnaithe

An bhfuil do cheantar ag glacadh páirte?

    • Roghnaigh contae atá scáthaithe ar an léarscáil chun féachaint ar liosta de na háiteanna atá roghnaithe le páirt a ghlacadh sa Suirbhé Píolótach Daonáirimh
    • Faigh amach má tá do cheantar ar liosta na gceantar a bheidh ag glacadh páirte.
    • Gliogáil ar do cheantar sa liosta chun teacht ar léarscáil áitiúil ina léirítear línte teorann an cheantair.
    • Tá líne teorann le feiceáil ar an léarscáil áitiúil agus is iad na líonta tí ar fad taobh istigh de sin atá roghnaithe le páirt a ghlacadh sa Suirbhé Píolótach Daonáirimh.