Census

Pilot Survey

Census

Pilot Survey

Home / About the Forms / Foreign Languages

Foreign Languages

Forms in foreign languages

Forms in the Census Pilot must be filled out in English.  However, we provide translations in three languages to help those for whom English is not their first language.

Polski

Informacje dotyczące Reprezentacyjnego Badania Powszechnego. Dostępny jest formularz Reprezentacyjnego Badania Powszechnego przetłumaczony na język polski, niemniej jednak służy on jedynie celom informacyjnym - wypełnić należy formularz w wersji angielskiej.

polskie tłumaczenie formularz

Lietuviu Kalba

Informacija, dėl visuotinio surašymo bandomosios versijos ir visuotinio surašymo formos yra lietuvių kalba. Forma privalo būti užpildyta angliškai.

lietuvos vertimo forma

Russkiy Yazyk

Информация о контрольном опросе по переписи населения и перевод анкет контрольного опроса по переписи населения  доступны на русском языке. Анкета должнa быть заполненa по английски.

перевод на русский язык